ABOUT US

Camarelo is a Polish manufacturer of baby strollers. Our products are the effect of a many-year experience. A diverse range which we proudly offer, has a modern design, rich equipment and interesting color scheme. Our priority is functionality, resulting in innovative solutions and superior durability.Accurate analysis of the needs of the parents and children, provides our designers with the inspiration to create new models. Their high standard and affordable prices are an additional advantage. Each stroller is a bright and modern design, durable, lightweight and precise design, comfort and complete safety. The models perform a range of functions ensuring children's of all ages from infant to toddler. All models available in the range made from the highest quality materials and have European certificates of safety. Positive customers' feedback  is our best reward.

Szanowni Państwo,

W związku z wchodzącym w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych dokonaliśmy w naszej firmie zmian dostosowujących nasze procesy przetwarzania danych osobowych do nowych regulacji. Państwa dane są u nas bezpieczne.

  • Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i niezbędne do realizacji umowy.
  • Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem.
  • Gwarantujemy realizację Państwa praw wynikających z RODO (szczegóły poniżej).

Administratorem Państwa danych osobowych jest CAMARELO S.C. z siedzibą przy ul. Młodości 14; 42-215 Częstochowa (NIP: 5732814992). Państwa dane są przetwarzane w celach:

  • realizacji wiążącej nas umowy (art. 6 ust. 1 pkt b. RODO),
  • wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c. RODO).

Przetwarzanie będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane prawem), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) tacy jak firmy księgowe, kancelarie prawnicze itp. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi.

W kwestiach dotyczących realizacji Państwa praw i w razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@camarelo.pl
© 2021 Camarelo